שם:
טל':
אימייל:
 

הלוואות חוץ בנקאיות

במאמר זה נדון בהלוואות חוץ בנקאיות ונעסוק במוקדים השונים בהם ניתן ליטול את ההלוואה. נעסוק בשני סוגי של מוקדים חוץ בנקאיים: בנק מסויים אשר מעניק הלוואה בפורמט חוץ בנקאי, כלומר – הבנק אינו הבנק של הלקוח ולכן תנאי ההחזר והריבית שונים מעט מאלו של הבנק בו חבר החייב. המקרה השני יתייחס לחברות פרטיות אשר תחום עיסוקן הלוואות חוץ בנקאיות. במאמר זה תוכלו לקבל את כל המידע על שני סוגי החברות המלוות תוך התבוננות ביתרונות של כל אחת מהן:

בנקים המלווים לחייבים שאינם לקוחות שלהם
הלוואה מסוג זה נחשבת להלוואה חוץ בנקאית בשל כך שלא הבנק של הלקוח הוא נותן ההלוואה. במקרה זה לא ניתן להגיע להסדר כלשהו או טיפול אישי בהלוואה על ידי פקיד בנק. נוסח ההסכם בין הבנק לחייב הוא נוסח אחיד, עם היקף החזר ריביות קבוע. החייב צריך לעשות חשבון האם התנאים הללו אכן ברי מעבר וברי מימוש עבור החייב. אנו ממליצים שלא "לבלוע" הלוואות בקושי, אלא לקחת רק הלוואות אשר סיכויי ההחזר שלהן ודאיים מעל לכל ספק סביר, על מנת שלא ליצור אי נעימויות עם הבנק המלווה.
חברות המלוות הלוואות חוץ בנקאיות
חברות אלו עוסקות בהלוואות חוץ בנקאיות עבור לקוחות כל הבנקים, וגם אנשים שאין להם חשבון בנק. חברות אלו מבצעות מגוון פרויקטים: מתן אשראי לחברות מסחריות החייבות בתשלומים לספקים ולעובדים, אספקת כסף למוגבלים: אנשים שאינם מסוגלים לתת צ'קים בשל כך שהם חוזרים בגין היעדר סכום בבנק, וכן – הלוואה פרטית לכל מטרה: קניית מכונית, שיפוץ של בית מגורים וכו'.
ריביות והחזרים בכל אחד מהמוסדות המלווים
לרוב, הלוואות ומשכנתא מסובסדת לעסקים או לפרטיים המעוניינים לשפץ את ביתם הן הלוואות עם תנאים ממוצעים: החזר בנפחי כסף ממוצעים וריבית בעלת אומדן מרכזי. לעומת זאת, הלוואת סטודנטים נחשבת להלוואה הנוחה ביותר, וזאת בניגוד להלוואה בגין מוגבלות בבנק, שנחשבת לקשה ביותר, עם תנאי הריבית הצפופים ביותר. במצב זה – גם בנק חיצוני וגם חברה פרטית יעניקו הלוואות חוץ בנקאיות עם ריביות גדולות ועם החזר חודשי גבוה בכל תקופת תשלום. יש לעבור, במקרה זה, על מספר רב של הצעות של הלוואות חוץ בנקאיות בטרם מתן ההסכמה למי מהבנקים או החברות המלוות.